За LoadMeter

Начало / Предлагани пакети

Описание на предлаганите пакети

LoadMeter е решение за провеждане на автоматизирани тестове за проверка на работоспособността (мащабируемост и стрес тестове ) на Вашето корпоративно приложение или уебсайт. Базирано е на облачните технологии и HP LoadRunner, предлага се за първи път и като услуга. Системата на LoadMeter е достъпна за клиенти от цяла Европа. Сценариите за натоварване могат да се изпълнят срещу публично достъпен уеб сайт или срещу корпоративно приложение във Вашата локална мрежа.

LoadMeter24

24 часов достъп до услугата осигуряващ симулиране на натоварване с до 250 едновременни потребители

•  Web 2.0 протоколи: Web (HTTP,HTTPS); Mobile Applications Protocol; Web Services; Action Message Format (включва RTMP/AMF); AJAX Click and Script; AJAX TruClient; Flex Virtual User (за Adobe Flash); Silverlight Vuser; Mobile TruClient; MQ Series

•  Citrix Virtual Users (ICA); Terminal Emulation (RTE)

•  Microsoft Remote Desktop (RDP)

•  SAP, Siebel, OracleForms (NCA), .NET, Java…

Забележка: Отчита се времето за създаване и изпълнение на сценария за теста (виж Често задавани въпроси), а времето за записа и подготовката на скриптовете са безплатни. Помощното приложение за създаване на скриптовете Virtual User Generator можете да изтеглите от тук. За анализ на данните от теста използвайте LoadRunner Analysis, който е наличен тук.

LoadMeter Validation

Цялостна услуга за тестване с LoadMeter

Извършване на тестове за симулиране на натоварване с до 250 едновременни потребители

•  Запис на до 2 скрипта с 6 стъпки от наш специалист

•  Web 2.0 протоколи: Web (HTTP,HTTPS); Mobile Applications Protocol; Web Services; Action Message Format (включва RTMP/AMF); AJAX Click and Script; AJAX TruClient; Flex Virtual User (за Adobe Flash); Silverlight Vuser; Mobile TruClient; MQ Series

•  Citrix Virtual Users (ICA); Terminal Emulation (RTE)

•  Microsoft Remote Desktop (RDP)

•  SAP, Siebel, OracleForms (NCA), .NET, Java…

•  Създаване на тестов сценарии от наш специалист

•  Изпълнение на тестовете за период до 24 часа

•  Анализиране на резултатите от тестовете

Допълнителни услуги

Ако приложението, което искате да тествате ползва различна от описаните по-горе технологии или теста трябва да се извърши във Вашата локална мрежа, просто се свържете с нас. Имаме възможност и ще се радваме да предложим решение съобразено с нуждите на Вашата организация