За LoadMeter

Начало / Какво представлява LoadMeter

Какво представлява LoadMeter?

LoadMeter е решение за провеждане на автоматизирани тестове за проверка на работоспособността (мащабируемост и стрес тестове ) на Вашето корпоративно приложение или уебсайт. Базирано е на облачните технологии и HP LoadRunner, предлага се за първи път и като услуга. Системата на LoadMeter е достъпна за клиенти от цяла Европа. Сценариите за натоварване могат да се изпълнят срещу публично достъпен уеб сайт или срещу корпоративно приложение във Вашата локална мрежа.

Основни предимства:

•  Много изгоден уеб базиран достъп до пълните възможности на доказано най-доброто комерсиално решение HP LoadRunner .

•  Покрива изцяло вашите конкретни нужди , без да закупувате скъпи постоянни лицензи. Услугата се предлага за интервал от 24 часа или 5 часа с начало на периода, посочен от вас.

•  Предотвратява нежелани прекъсвания на софтуерa в резултат на претоварване, като показва потенциалните уязвими компоненти преди влизане в експлоатация.

•  Повишава качеството на приложенията и намалява риска, като подобрява наличността.

•  Поддържа най-модерните уеб технологии (Ajax, Flex, HTML5, Webservices), мобилни апликации, VDI (Citrix & RDP), така и традиционни апликации като SAP, Siebel, OracleForms, .NET, Java ... .

Принцип на приложение:

Ръчните тестовете за проверка на издръжливост при натоварване са трудни и скъпоструващи за провеждане. За целта трябва да наемете брой тестери, равен на натоварването, което искате да симулирате. Следват други предизвикателства свързани с контрола на изпълнението на тестовете и измерването на резултатите.

LoadMeter

С LoadMeter с лекота замествате реалните потребители с виртуални и не мислите за тяхното възнаграждение и контрол. Резултатите се измерват с точност до милисекунда и в допълнение имате достъп до множество графики за последващ анализ, диагностика и идентифициране на евентуални проблемни звена в тестваното приложение.

Допълнителнo предимствo e, че ползвате доказано най-доброто решение, без да продобивате скъпи лицензи, както и че ние ви предоставяме тестващата инфраструктура необходима за симулиране на натоварването. При нужда от помощ с автоматизиране на сценария можете да разчитате на нашите специалисти.

LoadMeter