Често Задавани Въпроси

FAQ / Kак се работи с HP LoadRunner?

Често Задавани Въпроси

Как се работи с HP LoadRunner?

Работата с HP Load Runner не би следвало да бъде тежка за всяка организация със собствен ИТ отдел. На разположение е подробно Упътване за работа с HP Load Runner. Нашите специалисти са на разположение да окажат пълно съдействие при необходимост.

В следващата видео секция можете да се запознаете с възможностите на HP Load Runner и добри практики при конфигурацията на отделните модули.

Представяне на HP Load Runner и принципи на работа

HP Load Runner scripting tutorials

VUGen: Steps Navigator

Работа с мобилни приложения

Adobe Flex протокол

Ajax TruClient Firefox протокол

Ajax TruClient IE9 протокол

Web Async поддръжка

Работа с Java remote calls over HTTP

Тестване на Web Services