Често Задавани Въпроси

FAQ / Какви са компонентите на HP LoadRunner и какво е тяхното приложение?

Често Задавани Въпроси

Какви са компонентите на HP LoadRunner и какво е тяхното приложение?

•  Virtual User Generator (VUGen) – Самостоятелно за инсталиране приложение. С негова помощ се записват и доразвиват скриптовете симулиращи потебителско натоварване на вашето приложение. VuGen може да бъде изтеглен от тук.

•  Controller - Основен модул за създаване и изпълнение на тестовият сценарий. Този компонент работи на cloud инфраструктурата на LoadMeter.

•  Load Generator – Компютър с инсталиран агент. Управлява се от Controller-a по време на изпълнение на сценария. На него се изпраща скрита който трябва да се възпроизвежда и се задават броят виртуални потребители, които да се симулират. Този компонент работи на cloud инфраструктурата на LoadMeter.

•  Analysis Module – Самостоятелно за инсталиране приложение. Зарежда събраните по време на теста данни за детайлен анализ. Analisys Module може да бъде изтеглен от тук.

Подробно видео представяне на горните модули можете да откриете тук.