Често Задавани Въпроси

FAQ / Защо точно LoadMeter

Често Задавани Въпроси

Защо точно HP LoadRunner?

HP LoadRunner е доказано най-доброто средство за стрес тестове. На пазара е повече от 15 години и отговаря на всички критерии за избор подобно средство. Най основните са:

•  Универсален: приложим за апликации изполващи почти всякакви программни технологии ( от стари терминални сесии, през Java, .Net, до модерни технологии като мобилни приложения, Ajax, Flex..)

•  Лесен за използване: Без да трябва да сте програмист можете да запишете вашите скриптове и да създадете сценарий за натоварване.

•  Вграден мониторинг на инфраструктурата: Важна стъпка при извършване на тестовете е да набл1давате различни метрики от инфраструктурни компоненти за да диагностицирате тесни места.

•  Много добър модул за анализ на резултатите: Целта на повечето тестове е в последствие да се анализират събраните данни обобщени в различни графики и разрези.

•  Реалистични сценарии: С помощта на LoadRunner можете да пресъздадете сценарий много близък до реалният или предполагаемият начин на използване на таргетираното приложение.